Fundering?Lurad på en bra morgon.

Fundering?

image1739

Vad har hänt?

image1734